ALPA.C ir konsultāciju uzņēmums, kurš sniedz konsultācijas vadības sitēmu (kvalitātes, vides darba drošības u.c.) jomā, kā arī konsultē uzņēmumus personāla un darba aizsardzības jautājumu sakārtošanā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
Uzņēmumā ir nodarbināti savā sfērā zinoši un pieredzējuši speciālisti ar nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, kas nodrošina, ka mūsu klienti saņem prasībām atbilstošus pakalpojumus un konsultācijas. Līdz ar to ALPA.C ir izveidojies plašs klientu loks, kuri pārstāv visdažādākās darbības jomas (celtniecība, projektēšana, ražošana, IT, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība u.t.t).

 

 ALPA.C darbības sfēra:

 • kvalitātes vadības sistēmas (KVS) ISO 9001 : 2008 konsultācijas;
 • vides pārvaldības sistēmas (VPS) IS 14001 : 2004 konsultācijas;
 • arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas OHSAS 18001 : 2007 konsultācijas;
 • inegrētās vadības sistēmas konsultācijas;
 • darba aizsardzības pakalpojumi un darba aizsardzības jautājumu konsultācijas;
 • darba aizsardzības instrukcijas – instrukciju izstrāde, istrukciju paraugi;
 • iekšejo auditu veikšana izstrādātajām vadības sistēmām;
 • konsultācijas FSC standartu ieviešanā.

 

ALPA.C saviem klientiem palīdz:

 • izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un darba drošības (OHSAS 18001) sistēmas uzņēmumā pēc izvēlētajiem standartiem;
 • izstrādāt visu nepieciešamo dokumentāciju Jūsu izvēlētajai vadības sistēmai, lai to iesniegtu sertificējošai institūcijai;
 • uzņēmumā esošajiem kvalitātes vadītājiem jautājumos par sagatavošanos sertifikācijas procesam, par standarta interpretāciju un citiem jautājumiem; sniedzam konsultācijas un rekomendācijas, kā sagatavoties sertifikācijas auditam, tai skaitā uzņemamies tādus organizatoriskos jautājumus, kā komunikācija ar sertificējošo institūciju, sagatavojam pieteikumu sertificēšanas procesa uzsākšanai u.c.;
 • izstrādāt nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, vai aktualizēt jau esošās;
 • izstrādāt un sniegt konsultācijas personāla un darba aizsardzības dokumentu izstrādē un ieviešanā uzņēmumā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
 • instruēt darbiniekus kvalitātes, vides vai darba aizsardzības jautājumos;

 

 

Atsauksmes

 

Klienti