Ekonomējot uzņēmuma līdzekļus un taupot darbinieku laiku, piedāvājam klientiem Uzņēmuma apkalpošana darba aizsardzībā (DA).

Uzņēmuma apkalpošana ietver darba aizsardzības sistēmas uzturēšanu ar nepieciešamo pasākumu veikšanu un dokumentu atjaunošanu vai sagatavošanu, ja mainās situācija uzņēmumā (piem., jauni darbinieki, jaunas telpas, aprīkojums u.c.).

Tas nozīmē, ka tiek veikti darba aizsardzības pasākumi un uzturēti darba aizsardzības dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām sadarbojoties ar uzņēmuma darbiniekiem, nodrošinot DA normatīvo aktu izpildi.

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par darba aizsardzības pakalpojumiem un tā izmaksām, droši sazinieties ar kompetento institūciju ALPA PRO (tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).