Katra uzņēmuma vadība ir atbildīga par ugunsdrošības prasību ievērošanu savā organizācijā. Uzņēmuma darbiniekiem ir jāpārzina ugunsdrošības noteikumi un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi un atbilstoši organizācijā apstiprinātam rīcības plānam.

Līdz ar to piedāvājam:

  • evakuācijas plānu izstrāde;
  • civilās aizsardzības plānu izstrāde;
  • ugunsdrošības instrukciju izstrāde;
  • rīcības plānus ugunsgrēka gadījumā izstrāde;
  • nepieciešamo rīkojumu izstrāde;
  • praktiska darbinieku apmācība ugunsdrošībā (ar ugunsdzēšamo apartu pielietošanu);
  • ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildes novērtēšanu;
  • u.c. pasākumus

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par pakalpojumiem un tā izmaksām, droši sazinieties ar kompetento institūciju ALPA PRO (tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).