Darba vide ir katra darbinieka darba vieta ar visiem tajā un ap to esošajiem apstākļiem un riska faktoriem. Katru gadu Latvijā daudz cilvēku gūst darba traumas vai nopietnu veselības kaitējumu savā darbavietā. Tādēļ risku novērtēšana ir tik svarīga, jo tā ir veselībai nekaitīgu darbavietu garantija.

Līdz ar to svarīgi katrā darba vietā nodrošināt tādus darba apstākļus, kas līdz minimumam samazinātu iespēju notikt nelaimes gadījumam darbā un novērstu arodslimību rašanās iespēju. Risku novērtēšana ir dinamisks process, kas uzņēmumiem un organizācijām ļauj izmantot aktīvu politiku darbavietas risku pārvaldībā.

Šo iemeslu dēļ visu veidu un lielumu uzņēmumiem jāveic regulāras novērtēšanas. Pareizā risku novērtēšanā, cita starpā, noteikti jāpārliecinās, ka ir ņemti vērā visi būtiskie riski (ne tikai tiešie vai acīmredzamie), pārbaudot pieņemto drošības pasākumu efektivitāti, dokumentējot novērtēšanas rezultātus un regulāri pārbaudot novērtējumu, lai tas nezaudētu aktualitāti.

Piedāvājam savu palīdzību darba vides risku noteikšanā, izvērtēšanā un efektīvu pasākumu izstrādāšanā, kā rezultātā tiek sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns.

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par darba aizsardzības pakalpojumiem un tā izmaksām, droši sazinieties ar kompetento institūciju ALPA PRO (tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).