Lai uzņēmums būtu pārliecināts par savas darba aizsardzības (DA) sistēmas atbilstību vai arī konstatēt nepilnības, piedāvājam klientiem veikt likumdošanas prasību auditu (DA, ugunsdrošība, elektrodrošības, bīstamo iekārtu drošības, u.c. jomās);

Mūsu speciālisti, kas uzņēmumā veic darba aizsardzības auditu, caurskata pieejamos DA dokumentus, novērtējot to saturu un pārliecinās par DA prasību izpildi darba vietās, kā rezultātā nosaka turpmāk veicamos pasākumus (kas tiek apkopoti audita atskaitē un iesniegti klientam).

Ieguvumi:

  • neatkarīgs speciālista / eksperta atbilstības novērtējums normatīvo aktu prasībām (esošiem DA dokumentiem vai prasībām darba vietās);
  • trūkstošo DA dokumentu vai prasību izpildes noteikšana;
  • rekomendāciju sniegšana, lai sakārtotu DA dokumentus atbilstoši DA un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām;
  • klients varēs iegūt pārliecību par savas sistēmas sakārtotību / iztrūkstošajiem elementiem.

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par darba aizsardzības pakalpojumiem un tā izmaksām, droši sazinieties ar kompetento institūciju ALPA PRO (tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).