Piedāvājam izstrādāt zemāk minētos dokumentus:

 • Darba aizsardzības instrukcijas
 • Darba kārtības noteikumus
 • DA pasākumu plānus (t.sk. būvobjektiem)
 • Evakuācijas plānus
 • Obligātās veselības pārbaudes (OVP) dokumentācija (OVP saraksti, kartes)
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) dokumentācija (IAL saraksti, kartes)
 • DA rīkojumus
 • Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā žurnāls
 • Darba aizsardzības ievadapmācības žurnāls
 • Ugunsdzēšamo aparātu uzskaites žurnāls
 • Amatu aprakstus
 • u.c. pēc nepieciešamības

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par darba aizsardzības pakalpojumiem un tā izmaksām, droši sazinieties ar kompetento institūciju ALPA PRO (tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).