ALPA PRO ir darba aizsardzības kompetentā institūcija, kura palīdz uzņēmumiem sakārtot un uzturēt darba aizsardzības (DA) sistēmu.

Darba aizsardzības likumā paredzēts izveidot darba aizsardzības un drošības sistēmu ikvienā uzņēmumā un iestādē. Šīs sistēmas uzdevums ir novērst iespējamu kaitējumu darba drošībai vai nodarbināto veselība. Pirmais solis šī jautājuma risināšanā ir konkrētu darba aizsardzības un drošības pasākumu izstrādāšana.

Līdz ar to ALPA PRO sadarbības mērķis ir nodrošināt un uzlabot darbinieku drošību un veselības aizsardzību klienta uzņēmumā. Sadarbības projekta laikā Darba aizsardzības dokumentācijas / sistēmas izstrāde un uzturēšana tiek veikta atbilstoši Darba aizsardzības likuma un MK noteikumu nr.660 (02.10.2007) „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasībām.

Noslēdzot sadarbības līgumu ar kompetento institūciju DA jautājumos, Jūs spēsiet ekonomēt savus līdzekļus, nodrošināt saviem darbiniekiem drošus un nekaitīgus darba apstākļus, kā arī izpildīt normatīvo aktu prasības.

Kompetentās institūcijas galvenie pakalpojumi darba aizsardzības (DA) jomā:

 • darba vides risku izvērtēšana;
 • DA pasākumu plāna izstrādāšana, preventīvo pasākumu noteikšana;
 • DA sistēmas izveide & uzturēšana;
 • likumdošanas prasību audits (DA, ugunsdrošība, elektrodrošības, bīstamo iekārtu drošības, u.c. jomās);
 • darbinieku aptauja un anketēšana;
 • DA dokumentācijas izstrāde (instrukcijas, noteikumi, rīkojumi, žurnāli, IAL / OVP kartes u.c.);
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana;
 • nodarbināto instruēšana / apmācība;
 • konsultācijas sniegšana (DA, ugunsdrošības un darba tiesību u.c. jautājumos);
 • piedalīšanās nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā;
 • evakuācijas plānu izstrāde;
 • praktiska darbinieku apmācība ugunsdrošībā (ar ugunsdzēšamo apartu pielietošanu);
 • laboratorisko mērījumu organizēšana (piesaistot akreditēto laboratoriju);
 • u.c.

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par darba aizsardzības pakalpojumiem un tā izmaksām, droši sazinieties ar kompetento institūciju ALPA PRO (zvanot pa tālr. 26577676, 25600600, 29217496 vai sūtot e.pastu uz info@alpac.lv )