LVS EN ISO 14001:2004 – vides pārvaldības sistēmas standarts, kurš nosaka galvenos principus, kā uzņēmumam novērtēt savu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā pareizi pārvaldīt uzņēmuma ietekmi uz vidi saskaņā ar uzņēmuma specifiku, kā arī nacionālajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem. Vides sistēmas ieviešanas mērķis uzņēmumos ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli-ekonomiskajām vajadzībām

ISO 14001 – Principi

Vides standarta ieviešana parāda, ka uzņēmums apzinās savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un ir radījis pamatu nepārtrauktai savas ietekmes novēršanai, samazināšanai vai uzlabošanai. Starptautiskajos un vietējos standartos, kā arī likumdošanas aktos tiek iestrādātas un pilnveidotas dzīvotspējīgas un pārskatītas attīstības prasības, attiecībā uz vidi – esošās paaudzes vajadzību apmierināšana tā, lai arī nākošās paaudzes spētu apmierināt savas vajadzības un vēlmes.

ISO 14001 – uzņēmuma ieguvumi

  • palīdz uzņēmumam noskaidrot savu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā pareizi to pārvaldīt saskaņā ar uzņēmuma specifiku un LR normatīvajiem aktiem;
  • palīdz noteikt uzņēmuma darbības aspektus (vides aspektus), kuri atstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi – tiem tiek noteikti raksturotāji un tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai mazinātu to ietekmi uz apkārtējo vidi (palīdz organizācijai noteikt riskus, kas saistīti ar organizācijas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, un izvēlēties labāko veidu, kā vadīt šos riskus);
  • Organizācijas negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana veicina arī izmantojamo resursu optimizēšanu (parāda iespēju efektīvāk izmantot esošos dabas resursus), kas veicina resursu ekonomiju, pašizmaksas samazināšanu un samazinot uzņēmuma izmaksas.

Konsultācijas

  • Uzņēmums ALPA.C piedāvā konsultāciju pakalpojumus vides pārvaldības sistēmas / ISO 14001 standarta ieviešanā, tai skaitā:
  • nepieciešamās dokumentācijas izstrādē,
  • iekšējā audita veikšanā,
  • darbinieku iekšējā apmācībā u.c.

 

Intereses gadījumā sazinieties ar ALPA.C Jums ērtā veidā.