ISO 9001 : 2015 – starptautisks kvalitātes pārvaldības sistēmas standarts. Standarts ir labs pamats uz procesu vadību balstītas vadības sistēmas izveidošanai un uzturēšanai, kas koncentrējas uz klientu vajadzību un vēlmju izzināšanu un apmierināšanu, uzņēmuma mērķu sasniegšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot augstāku uzņēmuma vai organizācijas ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.

Uzņēmumam, kurš vēlas ieviest vadības sistēmu ir svarīgi apzināties, ka tajā jau eksistē vadības sistēma, un ISO 9001 principu ieviešanas mērķis ir paaugstināt uzņēmuma vadības sistēmas efektivitāti.

ISO 9001 – principi

 • ISO 9001 standarta galvenie principi:
 • Procesa pieeja – kvalitātes vadīšanā, kas nosaka procesu identifikāciju, procesu veikšanu kontrolētos apstākļos un procesu savstarpējās mijiedarbības noteikšanu, lai piemērotu efektīvas vadīšanas metodes visiem uzņēmuma procesiem
 • Orientācija uz klientu – klienta prasību izpēte un apmierināšana, ka arī klientu apmierinātības pētījumi nodrošina klientu orientētu pieeju uzņēmuma vadībā
 • Nepārtraukti uzlabojumi – nodrošina uzņēmuma attīstību un darbības pilnveidošanu. Uzlabojumi tiek noteikti ar kvalitātes politiku, mērķiem, datu analīzi, pilnveidošanas darbībām un korektīvajām un preventīvajām darbībām.

ISO 9001 pamatā ir 8 biznesa vadības pamatprincipi:

 • Uz klientu orientēta organizācija;
 • Vadības līdzdalība;
 • Darbinieku iesaistīšana;
 • Procesu pieeja;
 • Sistēmas pieeja vadībai;
 • Nepārtraukti uzlabojumi;
 • Uz faktiem pamatota pieeja lēmumu pieņemšanā;
 • Abpusēji izdevīgas partnerattiecības ar piegādātāju.

ISO 9001 – uzņēmuma ieguvumi

vadības sistēma palīdz uzņēmumā noteikt kārtību, kā izvairīties no kļūmēm un plānot uzņēmuma nepārtrauktu pilnveidošanos – kas dod iespēju samazināt izmaksas, efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus un apmierināt klientu nepārtraukti augošās vēlmes;

uzņēmums ar standarta ieviešanu izveidos sistēmu, kura nodrošinās brāķa un izmaksu samazināšanos ražošanas/pakalpojumu jomā, ar kuru palīdzību var sakārtot uzņēmuma iekšējo vidi;

ieviešot efektīvu vadības sistēmu, kurā skaidri noteiktas pilnvaras un atbildība – organizācijas vadītājiem nav jānodarbojas ar ikdienišķu problēmu risināšanu, kas ir darbinieku uzdevums, vadītāji vada organizāciju un nodrošina darbiniekus ar nepieciešamajiem resursiem;

vadības sistēma dod lieliskas kontroles iespējas – visas uzņēmuma darbības tiek plānotas, tām tiek noteikti raksturotāji un tiek veikti nepieciešamie mērījumi, kurus ir viegli pārvērst naudas izteiksmē – tiek iegūts instruments, kā plānot un vadīt finanšu līdzekļus;

palīdz nodrošināt uzņēmuma darbību, struktūru un produktu ražošanas kvalitāti, kā arī patērētāju apmierinātību un uzņēmuma kopējo peļņas paaugstināšanu.

Konsultācijas

Uzņēmums ALPA.C piedāvā konsultāciju pakalpojumus kvalitātes vadības sistēmas / ISO 9001 standarta ieviešanā, tai skaitā:

 • nepieciešamās dokumentācijas izstrādē,
 • iekšējā audita veikšanā,
 • darbinieku iekšējā apmācībā u.c.

 

Lai iegūtu papildu informāciju vai pieteiktos konsultācijai, sazinieties ar ALPA.C Jums ērtā veidā.