Arvien vairāk uzņēmumi sāk ieviest un izmantot pārbaudītu un efektīvu vadības sistēmu, kas ir balstīta ne tikai uz viena standarta prasībām, bet kurā tiek integrētas arī citu standartu prasības. Integrētās vadības sistēmas izstrādāšana dod iespēju uzņēmumam ieviest divas, trīs un vairāk vadības sistēmas īsākā laikā periodā ar mazākām izmaksām un lielāku ieguvi, aptverot uzreiz dažādas jomas.

Integrētā vadības sistēma (IVS) ietver sevī visus uzņēmumam vai organizācijai svarīgos darbības aspektus vienotā saskaņotā sistēmā (piemēram: kvalitātes ISO 9001 un vides ISO 14001 vai darba drošības OHSAS 18001 pārvaldības sistēmas), kas ir virzīta uz kopēju mērķu sasniegšanu. Tas arī nozīmē, ka procesi un dokumenti, kas ir raksturīgi un nepieciešami katrai atsevišķai sistēmai tiek apkopoti un ir pielietojami kā vienas sistēmas sastāvdaļa, tādējādi nedublējot dokumentu apjomu un darbības.

IVS – uzņēmuma ieguvumi:

  • dod iespēju uzņēmumam ieviest divas, trīs un vairāk vadības sistēmas īsākā laikā periodā ar mazākām izmaksām
  • mērķu un uzdevumu sabalansēšana
  • uzņēmuma virzība uz kopējo mērķu sasniegšanu.
  • dokumentācijas optimizācija
  • konkurētspējas palielināšana vietējā un ārējos tirgos

Konsultācijas

Uzņēmums ALPA.C piedāvā konsultāciju pakalpojumus integrētās vadības sistēmas ieviešanā, palīdzot uzņēmumam vienlaicīgi izstrādāt un ieviest kvalitātes ISO 9001 un vides ISO 14001 un/vai darba drošības OHSAS 18001 pārvaldības sistēmas.

 

Intereses gadījumā sazinieties ar ALPA.C Jums ērtā veidā.