Strauji mainīgajā laikā informācija ir viens no galvenajiem resursiem. Informācija jebkurā tās formā – elektroniskā, mutiskā vai drukātā, ir uzņēmuma darbības pamatā un kalpo tā attīstībai. Informācijas klasificēšana, kārtošana un pareiza saglabāšana padara uzņēmuma darbību efektīvāku un samazina iespējamos riskus.

Uzņēmumu un organizāciju savstarpējā informācijas apmaiņā kā visātrākais datu pārraides līdzeklis arvien lielāku nozīmi iegūst Internets, taču līdz ar to arī pieaug riski. Bieži vien informācijas drošībai uzmanība tiek pievērsta tikai tad, kad sastopamies ar informācijas noplūdi vai pat tās pilnīgu pazaudēšanu, ko var izraisīt kā neprofesionāli darbinieki, tā kļūme datorsistēmā un pārmērīga taupība atbilstošu datorprogrammu iegādē. ISO 27001 standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības vadībā. Tas izstrādāts, lai identificētu un novērstu iespējamos draudus informācijai. Atbilstība šim standartam apliecina, ka uzņēmuma informācijas drošības sistēmai un uzņēmumam kā sadarbības partnerim var uzticēties.

ISO/IEC 27001– uzņēmuma ieguvumi

  • Darbības nepārtrauktību un efektivitāti
  • Klientu un sadarbības partneru uzticību
  • Tiek definētas organizācijas darbinieku pilnvaras un atbildība
  • Atbilstību normatīvajiem aktiem
  • Priekšrocību pār konkurentiem, parādot klientiem, ka informāciju uzskatāt par ļoti svarīgu resursu

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par pakalpojumu un tā izmaksām, droši sazinieties ar ALPA.C

(tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).