Vadības sistēmu standarta prasības ir regulāri veikt iekšējos auditus. Tādēļ ALPA.C palīdzēs novērtēt jūsu esošās sistēmas atbilstību ieviestā standarta prasībām (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 u.c.), noteikt nepilnības, ieteiks uzlabojumus sistēmas nepilnību novēršanai, kā arī palīdzēs:

  • Plānot un veikt iekšējos auditus;
  • Vadīt auditoru komandu (var tiek iekļauti uzņēmuma darbinieki audita komandā);
  • Sastādīt audita atskaiti, neatbilstību ziņojumus;
  • Aizpildīt sertifikācijas /iekšējos auditos aizpildītos neatbilstību ziņojumus.

Intereses gadījumā sazinieties ar ALPA.C Jums ērtā veidā.