Strauji augošās enerģijas izmaksas un globālā apņemšanās samazināt siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas, liek organizācijām noteikt par prioritāti efektīvu energopārvaldību. Kopējās enerģijas patēriņa samazināšana nodrošina mazākas emisijas, vienlaikus palielinot enerģijas pieejamību un samazinot ražošanas izmaksas. ISO 50001:2011 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai. Standartā ir aprakstītas energopolitikas ieviešanas prasības organizācijai, vienlaikus definējot mērķus un ieviešanas plānu. Standarts ir viegli integrējams esošajās pārvaldības sistēmās (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

ISO 50001 – uzņēmuma ieguvumi:

  • samazinātas enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksas,
  • energopārvaldības labās prakses ieviešana,
  • pieaugusi uzņēmuma konkurentspēja un produktivitāte,
  • iesaistīto pušu uzticība jūsu uzņēmumam,
  • palīdz sasniegt nacionālo likumdošanas aktu un starptautisko enerģijas patēriņa samazinājuma direktīvu prasības,
  • Sniedz pārliecību par organizācijas pozitīvo attieksmi pret apkārtējo vidi un „zaļo domāšanu”,
  • nodrošina atbilstību pašreizējiem un nākotnes energoefektivitātes plāniem, kā arī palīdz SEG emisiju samazināšanas likumdošanas prasību izpildē.

Standarts pielietojams jebkurai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma vai darbības jomas.

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par pakalpojumu un tā izmaksām, droši sazinieties ar ALPA.C

(tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).