LVS ISO 45001 : 2018 ir starptautisks darba drošības standarts. Darba aizsardzībai ir būtiska loma darbinieku labsajūtai un labklājībai darba vietās, jo pareizi un efektīvi veidota darba aizsardzības sistēma nodrošina darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, nodrošinātu drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā.

ISO 45001 – principi

Ieviešot šo standartu, uzņēmums demonstrē rūpes par savu darbinieku veselību un drošību, kā arī par esošajiem un potenciālajiem klientiem, īpašniekiem un visas sabiedrības interesēm kopumā. Šī standarta sertificēšana norāda uz veidu, kādā uzņēmums kontrolē un pārzina visus būtisko risku faktorus, kas rodas uzņēmuma ikdienas darbībās un krīzes situācijās. Šis standarts ir radīts tā, lai tas būtu lietojams visu lielumu un tipu uzņēmumiem un piemērojams atšķirīgiem ģeogrāfiskiem, kultūras un sociālajiem nosacījumiem.

ISO 45001 – uzņēmuma ieguvumi:

 • palīdz organizācijai identificēt riskus, kas saistīti ar organizācijas darba apstākļu ietekmi uz darbinieku veselību un dzīvību, un izvēlēties labāko veidu, kā vadīt un samazināt šos riskus
 • darba aizsardzības vadības sistēma izstrādāta atbilstoši ISO 45001 standartam ne tikai atļauj kontrolēt darba aizsardzības stāvokli uzņēmumā, bet arī novērtēt tās efektivitāti, kā arī sekmē tās nepārtrauktu attīstību un pilnveidošanu.
 • samazināsies jūsu uzņēmumā nelaimes gadījumu, saslimstības un darbinieku veselības traucējumu risku;
 • uzlabosies darbinieku darba un sadzīves apstākļi;
 • paaugstināsies darba ražīgums un darbinieku motivācija darba aizsardzības pilnveidošanai;
 • tiks nodrošināta darba aizsardzības sistēmas atbilstība saistošajām likumdošanas prasībām; uzlabosies attiecības ar darbiniekiem un uzraudzības institūcijām;
 • sekmēs sabiedrības, klientu un partneru uzticības palielināšanu, nostiprinot jūsu uzņēmuma pozitīvo tēlu.

Konsultācijas

Uzņēmums ALPA.C piedāvā konsultāciju pakalpojumus arodveselības un darba drošuma vadības sistēmas / ISO 45001 standarta ieviešanā, tai skaitā:

 • nepieciešamās dokumentācijas izstrādē,
 • iekšējā audita veikšanā,
 • darbinieku iekšējā apmācībā u.c.
 • uzņēmuma darbības atbilstības novērtēšana LR normatīvo aktu darba aizsardzībā prasībām.

Intereses gadījumā sazinieties ar ALPA.C Jums ērtā veidā.