Uzņēmuma ALPA.C piedāvātie pārvaldības sistēmu konsultāciju pakalpojumi aptver praktiski jebkurus ar uzņēmuma vadību saistītus jautājumus, tai skaitā kvalitātes pārvaldības, vides pārvaldības, darba drošuma un arodveselības pārvaldības, energopārvaldības un informācijas drošības pārvaldības sistēmas.

Uzņēmums ALPA.C palīdz uzņēmumiem izveidot un ieviest efektīvu vadības sistēmu un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši starptautiskajiem standartiem un sniedz sekojošas konsultācijas:

 • kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO 9001 : 2015 konsultācijas,
 • vides pārvaldības sistēmas ISO 14001 : 2015 konsultācijas,
 • arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas ISO 45001 : 2018 konsultācijas,
 • informācijas drošības pārvaldības sistēmas ISO 27001 : 2013 konsultācijas,
 • energopārvaldības sistēmas ISO 50001 : 2011 konsultācijas,
 • integrētās vadības sistēmas izstrādes konsultācijas,
 • veic iekšējos auditus izstrādātajām vadības sistēmām.

Līdz šim ALPA.C konsultantu realizētie projekti un uzkrātā pieredze, ļauj ALPA.C piedāvāt konkrētā klienta individuālajām vajadzībām, uzņēmuma specifikai piemērotākos vadības sistēmu risinājuma variantus, kas konsultāciju projekta rezultātā dod klientam maksimāli iespējamo pievienoto vērtību.

Konsultāciju / pakalpojumu saturs:

 • individuāla konsultanta palīdzība
 • sazināšanas ar konsultantu (pie klienta, pa tālruni, on-line)
 • rekomendācijas un konsultācijas kvalitātes, vides un darba drošības un arodveselības standartu jomā
 • regulāra jaunākās informācijas sniegšana

 

Uzņēmuma ieguvumi izmantojot ALPA.C konsultācijas / pakalpojumus

Uzņēmums iegūst:

 • atbilstošu izvēlētā starptautiskā standarta prasībām (ISO 9001 kvalitātes vadība, ISO 14001 vides pārvaldība, ISO 45001 arodveselības un darba drošuma pārvaldība, ISO 50001 energopārvaldība un ISO 27001 informācijas drošības pārvaldība), izstrādātu un ieviestu pārvaldības sistēmu, kuru uzņēmums var nosertificēt jebkurā izvēlētā sertifikācijas organizācijā
 • iegūst viegli saprotamu, pārskatāmu un tieši konkrētā uzņēmuma specifikai piemērotu vadības sistēmu
 • uzņēmums ietaupa laiku, kas tiktu veltīts, pašiem meklējot un vācot informāciju par sistēmu izstrādi un ieviešanu
 • individuālu pieeju un visu nepieciešamo informāciju par izvēlēto vadības sistēmu jeb standartu
 • izstrādāto vadības sistēmu jeb sistēmas uzņēmums vēlāk varēs integrēt ar citiem izvēlētajām vadības sistēmām

 

Konsultāciju izmaksas

Ja ir radušies jautājumi un lai saņemtu precīzu informāciju par pakalpojumu un tā izmaksām, droši sazinieties ar ALPA.C

(tālr. 2 6577676, info@alpac.lv).